prodej | montáž | servis

Topení

Rozvody vytápění – instalace rozvodů topení, havárie, opravy, rekonstrukce

• Projektování rozvodů vytápění – projekty systémů rozvodu tepla v objektech
• Montáže rozvodů vytápění – pokládání rozvodů tepla v objektech
• Opravy rozvodů vytápění – opravy rozvodů tepla v objektech
• Havárie topení – akutní opravy poruch rozvodů tepla v domech
• Rekonstukce vytápění – renovace otopných systémů budov (realizace a rekonstrukce kotelen, výměníkových stanic, výměny kotlů)

 

Systémy vytápění – naše firma se zabývá instalací všech rozšířených druhů vytápění budov

• Lokální vytápění – systémy vytápění místností lokálními topidly
• Etážové vytápění-systémy vytpění pater budov etážovými topidly
• Ústřední vytápění – systémy centrálního vytápění objektů z jedné kotelny
• Dálkové vytápění- systémy vytápění skupiny objektů ze společné kotelny/výměníku
• Teplovodní vytápění- topení pomocí teplovodních otopných těles, tzv. radiátorů
• Teplovzdušné vytápění – vzduchotechnikou zajištěné vytápění teplým vzduchem
• Podlahové vytápění-systémy pro podlahové topení v místnostech a objektech

 

Zdroje tepla – topidla – provádíme instalaci a montáž topidel nejpoužívanějších druhů a typů. Zajišťujeme prodej kotlů různých typů.

• Topidla klasická – zdroje tepla s nízkými pořizovacími náklady
• Kotle na tuhá paliva- kotle na dřevo, uhlí, koks, pelety
• Kotle na kapalná paliva – kotle na topné oleje a naftu
• Kotle plynové – kotle na zemní plyn
• Kotle elektrické – kotle na elektřinu
• Krby a kamna – dodávka a montáž krbových vložek a výměníků
• Topidla alternativní – specializujeme se na využití solární energie, neboť se jedná o zdroje tepla s nízkými provoznímy náklady
• Teplená čerpadla – vzduch –vzduch, voda-voda, vzduch-voda, země-voda
• Solární kolektory – sluneční kolektory, zajišťující solární topení a ohřev teplé užitkové vody, ušetří spoustu nákladů na topení. Odborná montáž na rovnou i šikmou střechu.
• Ekologické kotle – kotle se zvýšenou účinností a minimální zátěží pro životní prostředí
• Ekologická kamna- kamna se zvýšenou účinností a nízkými exhalacemi

 

Komíny – součástí výše uvedených služeb je i napojování topidel na komíny, vložkování komínů, revize komínů

• Systémy odtahů spalin – rozdělení, způsob volby a realizace systémů pro odtah kouřových spalin z topidel
• Napojování komínů na topidla – připojování topidel na systémy odtahů spalin
• Revize komínů – revize systémů odtahů spalin a vystavení revizních zpráv podle zákona
• Vložkování komínů – příprava komínových systémů pro vysokovýhřevná topidla vložkováním

 

Regulace tepla – realizace systémů prostorové regulace tepla v objektech 

• Termoregulátory – systémy automatické regulace tepla v objektech a místnostech, jenž slouží na ovládání topných a klimatizačních zařízení s cílem trvale udržet požadovanou teplotu vybraného prostoru.