prodej | montáž | servis

Alternativní zdroje energie

Solární  systémy

Nabízíme tři základní možnosti využití solární energie.
1. solární ohřev teplé užitkové vody
2. solární ohřev bazénů
3. solární vytápění
Možná je i kombinace výše uvedených systémů.

Naše služby v oblasti solárních systémů poskytujeme včetně:
poradenství
prodeje  komponentů solárních systémů (solární kolektory, montážní sady, hnací sady, solární regulace,…)
montáže  (rodinné domy, bytové jednotky, bazény)
servisu

Nabízíme osvědčená řešení pro solární systémy, vhodná nejenom pro novostavby, ale  i pro zabudování do již existujících systémů vytápění stávajících objektů a solární ohřev bazénů.    K zákazníkovi přistupujeme individuálně a konzultaci provádíme přímo na místě realizace.  Hlavním cílem naší práce je navržení řešení, které bude mít za výsledek optimální zužitkování slunečního záření a dosažení rychlé návratnosti vaší investice.

Kotle na biomasu

Uvažujete o tom, že byste začali využívat ve své domácnosti energie z biomasy?  Naše firma nabízí poradenství, prodej a montáže kotlů na biomasu nebo jiná tuhá paliva.
Kotle na biomasu patří do širší skupiny kotlů na tuhá paliva. Mezi biomasu určenou pro vytápění řadíme především kusové dřevo, pelety, štěpku, popř. obilí. Kotle na biomasu lze rozdělitdo několika základních kategorií:

Kotle na pelety
Pokud se rozhodnete topit peletami, investice do kotle se vám do několika let vrátí. Snadná je i jejich obsluha. Kotle jsou automatické. Pelety se připraví do zásobníku a zařízení si je bude  odebírat podle toho, jakou si nastavíte teplotu v řídicím systému.  Na trhu se nabízí nejenom peletová kamna, ale i peletové krby.

Zplynovací kotle na dřevo a brikety z biomasy
Hodí se pro ústřední vytápění rodinných domů či menších budov, ale i pro ohřev užitkové vody. Výkon těchto kotlů je možné regulovat. Jsou levnější než kotle na pelety, ale nejsou tak pohodlné na obsluhu.  Někdy je spotřebitelé volí jako doplňkový zdroj vytápění.

Krbová kamna a krbové vložky
Jsou určena především na dřevěné topivo (polena a brikety). Kromě svého praktického významu si je často uživatelé pořizují kvůli zajímavému designu.

Kombinované kotle
Tato kategorie kotlů se převážně používá v zemědělských a dřevozpracujících podnicích. Spalují se v nich různé druhy biomasy od pelet až po různé zemědělské zbytky. Jedná se o poměrně finančně nákladná zařízení.

Obecně biomasa patří mezi ekologické zdroje vytápění.  Z tohoto důvodu jsou kotle na biomasu zvýhodněny v dotačních programech, konkrétně v programu Zelená úspora.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují odebírat teplo z okolního prostředí, převádět na vyšší teplotní hladinu a předávat ho pro potřeby vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody. V současné době při neustálém růstu cen energií se jeví jako dobrou investicí. Základní druhy tepelných čerpadel jsou- země/voda (tepelné čerpadlo odebírá teplo z plastových hadic s nemrznoucí směsí uložených plošně v zemi, z vrtu nebo z rybníku), vzduch/voda (tepelné čerpadlo odebírající teplo z venkovního vzduchu do teplot až -10 °C), vzduch/vzduch (tepelné čerpadlo odebírající teplo z venkovního vzduchu bez omezení venkovní teplotou), voda/voda (tepelné čerpadlo odebírající teplo ze spodní vody).

Tepelné čerpadlo  funguje na základě přísunu elektrického proudu, i přesto je ale pro svou vysokou účinnost jedním z nejlevnějších zdrojů tepelné energie.  Každý objekt v němžje nainstalováno teplené čerpadlo má nárok na výhodnou dvoutarifní sazbu elektrické energie nejen pro topení, ale pro veškeré spotřebiče domácnosti.  Tímto dosáhnete výrazných úspor nejen na topení, ale i na běžnou elektřinu v domácnosti.

Tepelné čerpadlo využijete po celý rok. V zimě na topení a ohřev užitkové vody, v jarních a podzimních měsících na ohřev vody v bazénu, v létě jako zdroj chladu pro klimatizování celého objektu za pomocí multifunkčních radiátorů. Tepelné čerpadlo Vám umožní jednoduše a levně využívat i další technologie ve Vašem domě. K tepelnému čerpadlu lze snadno doplnit například řízené větrání, které bude stát výrazně méně, než běžné samostatně instalované větrací systémy.
Tepelná čerpadla lze kombinovat různými  způsoby.